mobilvy_logo

Insikt som ger effekt

Almgårds Management är ett företag som drivs och ägs av Katharina Almgård. Företaget designar behovsanpassade utvecklingsinsatser till olika typer av organisationer. Syftet med insatserna är att integrera nyvunna kunskaper med tidigare beprövade erfarenheter för att på ett tydligare sätt leda verksamheten och sig själv framåt. Jag arbetar utifrån upplevelsebaserat lärande.

 Vid större uppdrag samarbetar jag med konsulter inom respektive ledarutvecklingsområde och projektleder då hela uppdraget, för att underlätta för er som kund.

⇒  Har ni utmaningar i er organisation som ni inte lyckats hantera på egen hand?
Hör av dig för ett förutsättningslöst möte!  FYLL I VÅRT FORMULÄR ►

 

Almgårds ledord är
Engagemang, Kompetens och Omtanke.
här skapas EKO i organisationer där effekterna dröjer sig kvar.

Chef & ledarskaps utveckling

Denna utvecklingsinsats möjliggör för deltagaren att skapa sitt personliga ledarskap där målet är att vara en ledare som är en förebild i organisationen, målar inspirerande målbilder, utmanar gamla tankar, frigör handlingskraft och uppmuntrar sina medarbetare.
LÄS MER  ►

Exekutiv Coaching
 

Exekutiv coaching handlar om att frigöra handlingskraft hos den enskilda individen. Vi skapar handlingskraft genom att arbeta utifrån de tre nyckelbegreppen Medvetenhet, Ansvar och Val.
LÄS MER ►

Medledarskap & teamutveckling

Medledarskap syftar till att stärka den enskilda individen att gå från medarbetare till medledare. Att utvecklas från medarbetare till medledare görs ofta inom ramen av teambuildingsuppdrag. LÄS MER  ►

Ledningsgrupps-utveckling

En produktiv och väl fungerande ledningsgrupp har ett gemensamt syfte med varför de finns och strävar mot samma mål. Medlemmarna i ledningsgruppen vet sin roll och har en aktiv, öppen och ansvarsutkrävande kommunikation mellan varandra för att dela bilder och skapa helhet i att nå resultat.
LÄS MER ►

stress & krishantering

 

I all form av stress krävs karläggning av läget vare sig det handlar om akut stress (kris) eller långvarig stress.  När det gäller stress kan det vara knutet till egna mönster och organisationsmönster både medvetet och omedvetet.
LÄS MER ►

HÖR AV DIG SÅ BOKAR VI ETT MÖTE
 

Verksamheten bygger på att designa behovsanpassade utvecklingsinsatser till uppdragsgivaren. Om du är intresserad av det som presenterats på hemsidan hoppas jag att du tar kontakt med mig så att vi kan ha ett förutsättningslöst möte.
FYLL I VÅRT FORMULÄR ►